Tiếng Việt Công Nghệ Giáo Dục

0
373
Tải File Sách Tiếng Việt Công Nghệ Giáo Dục - Thư Viện Tin Học

Tải File Sách Tiếng Việt Công Nghệ Giáo Dục

Cuốn sách Tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1 tập 1 nằm trong bộ sách Công nghệ giáo dục dành cho các em học sinh lớp 1 gồm 3 tập: Tập 1,tập 2 và tập 3. Theo chủ trương của Bộ Giáo Dục và Đào tạo khuyến khích các tỉnh dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Công nghệ giáo dục nhằm nâng cao chất lượng Tiếng Việt, đồng thời là điều kiện để học sinh có vốn Tiếng Việt học lớp 2, năm học 2014 -2015 sẽ có gần 400.000 học sinh lớp 1 ở 42 tỉnh thành theo học chương trình Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục. (Tham khảo thêm bộ sách tiếng việt lớp 1 tập 1 tập 2).

TẢI THÊM NHIỀU SÁCH HƠN

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Please enter your comment!
Please enter your name here