Môn Tiếng Việt

0
314
Tải Sách Môn Tiếng Việt lớp 1​

Tải Sách Môn Tiếng Việt lớp 1

Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới, GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết bộ sách Tiếng Việt lớp 1 do ông chủ biên này sẽ chú ý đến việc phát triển những năng lực đặc thù của học sinh đó là ngôn ngữ, đồng thời phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề.

TẢI THÊM NHIỀU SÁCH HƠN

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Please enter your comment!
Please enter your name here